Sadzenie drzew z SKK PTT 05.04.2014r. PDF Drukuj Email

Sprawozdanie z sadzenia drzew przez członków Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie

 

   Dnia 5 kwietnia 2014 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Nadleśnictwem Chrzanów zorganizowało po raz drugi akcję sadzenia drzew. Uczestnikami akcji było 56 osób - członków Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie.   Nadleśnictwo przygotowało sadzonki lipy oraz sosny. Techniką sadzenia w jamkę zasadzono 100 sztuk sadzonek dwuletniej lipy drobnolistnej oraz 200 sztuk sadzonek sosny. Pracownicy nadleśnictwa, Pani Anna Rejdych oraz Pan Ryszard Rychter, omówili techniki sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie, określili, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał, wskazali więźbę sadzenia, a nade wszystko – poinstruowali, jak bezpiecznie wykonywać pracę.


 

   Akcja zorganizowana została również dlatego, gdyż wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki takim pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej, a także  gospodarki leśnej.


 

   Niektórzy uczestnicy sadzili las po raz pierwszy, innym to zajęcie nie było obce. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być organizowane. Już teraz deklarują, że w przyszłym roku będą z nami sadzić las i zachęcą do tego swoich znajomych.                                    Remigiusz Lichota


 

* FOTORELACJA - zdj. R.Lichota