XIX Powiatowy Rajd na Orientację PDF Drukuj Email

XIX Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie
   XIX Powiatowy Rajd został zorganizowany 21 września 2023 roku w rejonie Lipowca w Babicach. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Andrzej Uryga - Starosta chrzanowski, Pan Radosław Warzecha - Wójt Gminy Babice, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pani Jolanta Augustyńska - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.

   Do Rajdu zgłosiło się 700 uczestników z 17 SKK PTT. Od godziny 8:30 miała miejsce rejestracja uczestników Rajdu na terenie Szkoły Podstawowej w Babicach. O godzinie 9:45 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie - Remigiusz Lichota, który poinformował obecnych o zasadach obowiązujących na trasie Rajdu. Po odprawie technicznej wszystkie drużyny przeszły na miejsce startu i o godzinie 10:20 wyposażone w mapy i kompasy wystartowały na trasę Rajdu. Uczniowie mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których usytuowane były perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:7 500 z cięciem warstwicowym co 5 m. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na terenie Szkoły Podstawowej w Babicach, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy.

   W kategorii indywidualnej szkół podstawowych kl. I-V pierwsze miejsce zdobyła drużyna „LATAJĄCE KROWY” w składzie Leszek Benio i Anna Grabiec z SKK PTT przy KSW w Libiążu. Drugie miejsce zdobyła drużyna „WŁADCY MÓRZ” w składzie Kewin Mosurek i Piotr Musioł z SKK PTT przy SP w Lgocie. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „ZWIADOWCY” w składzie Helena Nowakowska i Stanisław Nowakowski z SKK PTT przy SP w Myślachowicach.

   W kategorii indywidualnej szkół podstawowych kl. VI-VIII pierwsze miejsce zdobyła drużyna „CZERWONE MALINKI” w składzie Julia Hebda i Julia Rychłowska z SKK PTT przy SP nr 8 w Chrzanowie. Drugie miejsce zdobyła drużyna „ZYGZAK I ZŁOMEK” w składzie Wiktor Sitko i Olivier Studziński z SKK PTT przy SP nr 8 w Chrzanowie. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „ŻÓŁTO- CZARNI MKS” w składzie Jakub Rasiej i Tomasz Łysik z SKK PTT przy SP nr 8 w Trzebini.

   W kategorii drużynowej szkół podstawowych kl. I-V pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT przy Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców w Libiążu, drugie miejsce przypadło SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie, a na trzecim miejscu uplasowało się SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie.

   W kategorii drużynowej szkół podstawowych kl. VI-VIII pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie, drugie miejsce przypadło SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini, trzecie miejsce SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie.

   W kategorii indywidualnej szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyła drużyna: „GABI I OLI” z SKK PTT przy 1 LO w Chrzanowie – Gabriela Podgórska i Oliwia Cudak, drudzy na mecie byli „JAJOCHLEBKI” z SKK PTT przy LO w Trzebini – Julia Kawa i Wiktor Bałys, trzecie miejsce przypadło drużynie „PLEŚNIAKI POSPOLITE” z SKK PTT przy 1 LO w Chrzanowie – Dominikowi Domagale i Mateuszowi Gomoliszewskiemu.

   W kategorii drużynowej szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyło SKK PTT przy 1 LO w Chrzanowie, drugie miejsce zdobyło SKK PTT przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini, a trzecie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół Technicznych FABLOK w Chrzanowie.

   Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych i organizatorów: Pan Bartłomiej Gębala - wicestarosta chrzanowski, Pan Radosław Warzecha - Wójt Gminy Babice, Pan Józef Haduch- wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Pani Anna Rejdych reprezentująca Nadleśnictwo Chrzanów i Pan Remigiusz Lichota - Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie. Kolejną z nagród był puchar prezesa ZG PTT, który wręczył Pan Józef Haduch SKK PTT przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini za wystawienie 104 uczestników do Rajdu. Następnie odbyło się dodatkowe losowanie 15 piłek do gry wśród wszystkich uczestników Rajdu.

   Na zakończenie imprezy Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie Remigiusz Lichota podziękował wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosił do wspólnego zdjęcia pamiątkowego i do wzięcia udziału w kolejnych imprezach Szkolnych Kół PTT.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Andrzejowi Urydze, Panu Radosławowi Warzesze - Wójtowi Gminy Babice, Nadleśnictwu Chrzanów, Pani Prezes ZG PTT Jolancie Augustyńskiej oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” oraz Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej.

   Specjalne podziękowania kierujemy do Firmy Dan Cake, która była Sponsorem Głównym imprezy i w dużej mierze sfinansowała nagrody główne oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. Dziękujemy także Panu Bogdanowi Żółtemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Babicach za udostępnienie nam terenu i pomieszczeń placówki, z których uczestnicy Rajdu mogli korzystać. Dziękujemy także wszystkim Pracownikom placówki, którzy przyczynili się do jak najlepszej organizacji Rajdu.

   Szczególne słowa wdzięczności dla wszystkich Członków i Sympatyków PTT Oddziału w Chrzanowie, którzy czynnie i z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w organizacji Rajdu.


SZKOLNE KOŁA PTT ZGŁOSZONE DO XIX POWIATOWEGO RAJDU:

----------------------------------------------------

1. SKK PTT przy SP w Zagórzu

2. SKK PTT przy SP w Myślachowicach

3. SKK PTT przy KSW w Libiążu

4. SKK PTT przy SP nr 3 w Chrzanowie

5. SKK PTT przy SP nr 8 w Trzebini

6. SKK PTT przy SP w Lgocie

7. SKK PTT przy SP nr 8 z OI w Chrzanowie

8. SKK PTT „Bestkidziaki” przy SP w Jankowicach

9. SKK PTT „RAKI” przy SP nr 1 z OI w Chrzanowie

10. SKK PTT przy ZS w Babicach

11. SKK PTT przy LO w Trzebini

12. SKK PTT przy ZST Fablok w Chrzanowie

13. SKK PTT przy ZSECh w Trzebini

14. SKK PTT przy ZS w Libiążu

15. SKK PTT przy II LO w Chrzanowie

16. SKK PTT przy I LO w Chrzanowie

17. SKK PTT przy ZSTU w Trzebini


Remigiusz Lichota


>>> Fotorelacja 1 >>>

>>> Fotorelacja 2 >>>

>>> Relacja ChTvL >>>