XVIII Powiatowy Rajd na Orientację PDF Drukuj Email

XVIII Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie
   XVIII Powiatowy Rajd na Orientację został zorganizowany 21 marca 2023 roku w rejonie Płazy. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Andrzej Uryga- Starosta chrzanowski, Pan Robert Maciaszek- Burmistrz Miasta Chrzanowa, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pani Jolanta Augustyńska- Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.

   Do Rajdu zgłosiło się 730 uczestników z 20 SKK PTT. Od godziny 8:30 miała miejsce rejestracja uczestników Rajdu na terenie Szkoły Podstawowej w Płazie. O godzinie 9:45 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie- Remigiusz Lichota, który poinformował obecnych o zasadach obowiązujących na trasie Rajdu. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli na miejsce startu i mety gdzie o godzinie 10:20 wszystkie drużyny wyposażone w mapy i kompasy wystartowały na trasę Rajdu. Uczniowie mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których usytuowane były perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:10000 z cięciem warstwicowym co 5 m. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na terenie Szkoły Podstawowej w Płazie, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy.

   W kategorii indywidualnej szkół podstawowych kl. I-V pierwsze miejsce zdobyła drużyna „SMERFY” w składzie Jodłowski Jan i Chowaniec Michał z SKK PTT przy SP  w Luszowicach. Drugie miejsce zdobyła drużyna „PIŁKARZYKI” w składzie Wyrobiec Szymon i Włodarski Szymon z SKK PTT przy ZS w Babicach. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „MOTOPSY” w składzie Gancarczyk Kacper i Palka Wojciech z SKK PTT przy SP nr 3 w Chrzanowie.

   W kategorii indywidualnej szkół podstawowych kl. VI-VIII pierwsze miejsce zdobyła drużyna „EKSPLORATORZY” w składzie Wardęga Stanisław i Warzecha Jakub z SKK PTT przy SP nr 3 w Chrzanowie. Drugie miejsce zdobyła drużyna „PSIARY” w składzie Solecka Liwia i Jankowska Milena z SKK PTT przy SP nr 3 w Chrzanowie. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „CZARNE EKLERKI” w składzie Solecka Lena i Fujak Natalia z SKK PTT przy SP nr 3 w Chrzanowie.

   W kategorii drużynowej szkół podstawowych kl. I-V pierwsze miejsce zdobyło SKK PTT przy SP nr 8 w Chrzanowie, drugie miejsce przypadło SKK PTT przy SP nr 3, a na trzecim miejscu uplasowało się SKK PTT przy ZS w Babicach.

   W kategorii drużynowej szkół podstawowych kl. VI-VIII pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT przy SP nr 3 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy SP w Jankowicach, trzecie miejsce SKK PTT przy SP w Płazie.

   W kategorii indywidualnej szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobył: „TIREX TEAM” z SKK PTT przy ZS w Libiążu– Chodlewski Antoni i Ludwin Jakub, drudzy na mecie byli „OSTRE KOTKI” z SKK PTT przy I LO w Chrzanowie – Zając Patryk i Kosowski Marek. Trzecie miejsce przypadło drużynie „KOLONIA KRAWMAGI” z SKK PTT przy ZSECh w Trzebini – Kubali Maćkowi i Fudale Bartkowi.

   W kategorii drużynowej szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyło SKK PTT przy I LO w Chrzanowie, drugie miejsce otrzymało SKK PTT przy ZSECh w Trzebini, a trzecie miejsce SKK PTT przy ZS w Libiążu.

  
   Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych i organizatorów: Pan Bartłomiej Gębala – wicestarosta Chrzanowa, Pan Kamil Myrcik – przedstawiciel Nadleśnictwa, Pan Józef Haduch - wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Pan Remigiusz Lichota - Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie. Następnie wśród wszystkich uczestników Rajdu odbyło się dodatkowe losowanie upominków. Ostatnią z nagród był puchar prezesa ZG PTT, który został wręczony SKK PTT przy ZSECh w Trzebini za wystawienie do Rajdu 96 uczestników.

   Na zakończenie imprezy Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie Remigiusz Lichota podziękował wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosił ich do wzięcia udziału w XIX Powiatowym Rajdzie na Orientację, który odbędzie się 21 września 2023 roku.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom, jak również patronom honorowym: Panu Staroście Andrzejowi Urydze, Panu Burmistrzowi Robertowi Maciaszkowi, Nadleśnictwu Chrzanów, Pani Prezes ZG PTT Jolancie Augustyńskiej oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” i Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej.

   Specjalne podziękowania kierujemy do Firmy Dan Cake, która była Sponsorem Głównym imprezy i w dużej mierze sfinansowała nagrody główne oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. Dziękujemy Pani Dorocie Smolik – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Płazie za udostępnienie nam terenu i pomieszczeń placówki, z których uczestnicy Rajdu mogli korzystać, a także wszystkim Pracownikom placówki, którzy przyczynili się do jak najlepszej organizacji Rajdu.

   Szczególne słowa wdzięczności dla wszystkich Członków i Sympatyków PTT Oddziału w Chrzanowie, którzy czynnie i z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w organizacji Rajdu. Dziękujemy Ligii Lichocie, Jadwidze Bazule Treśce, Agnieszce Dębskiej, Krystynie Sołtysik, Dorocie Rozmus, Teresie Jochymczyk, Grażynie Jakubiec, Krystynie Karnas, Mirosławie Pitner, Monice Kuli, Bogumiłowi Rysiowi, Pawłowi Lichocie, Jerzemu Zającowi, Adamowi Bielowi, Marcinowi Korneckiemu, Andrzejowi Marcinkowi, Wiesławowi Kurowskiemu, Mariuszowi Bartosiakowi, Adamowi Szlachcicowi, Zdzisławowi Galikowi.Remigiusz Lichota


>>> Fotorelacja 1

>>> Fotorelacja 2

>>> Relacja ChTvL

>>> Relacja "Przełom"