XVI Powiatowy Rajd na Orientację PDF Drukuj Email

XVI Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie


   XVI Powiatowy Rajd został zorganizowany 22 marca 2022 roku w rejonie Lipowca w Babicach. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Andrzej Uryga - Starosta chrzanowski, Pan Radosław Warzecha - Wójt Gminy Babice, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pani Jolanta Augustyńska - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.

   Do Rajdu zgłosiło się 696 uczestników z 15 SKK PTT. Od godziny 8:30 miała miejsce rejestracja uczestników Rajdu na terenie Szkoły Podstawowej w Babicach. O godzinie 9:35 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie - Remigiusz Lichota, który poinformował obecnych o zasadach obowiązujących na trasie Rajdu. Po odprawie technicznej wszystkie drużyny przeszły na miejsce startu i o godzinie 10:20 wyposażone w mapy i kompasy wystartowały na trasę Rajdu. Uczniowie mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których usytuowane były perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:10 000 z cięciem warstwicowym co 5 m. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na terenie Szkoły Podstawowej w Babicach, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy.

   W kategorii drużynowej szkół podstawowych kl. I-V pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini, drugie miejsce przypadło SKK PTT przy Szkole Podstawowej w Babicach, a na trzecim miejscu uplasowało się SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 4 w Libiążu.

   W kategorii drużynowej szkół podstawowych kl. VI-VIII pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT „Halniaki” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach, drugie miejsce przypadło SKK PTT przy Szkole Podstawowej w Babicach, trzecie miejsce SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie.

   W kategorii drużynowej szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyło SKK PTT przy Zespole Szkół Technicznych FABLOK w Chrzanowie, drugie miejsce zdobyło SKK PTT przy ZSECh w Trzebini, a trzecie miejsce SKK PTT PRZY 1 LO w Chrzanowie.

   Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych i organizatorów: Pan Andrzej Uryga - Starosta chrzanowski, Pan Radosław Warzecha - Wójt Gminy Babice, Pan Józef Haduch- wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Pan Remigiusz Lichota - Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie. Kolejną z nagród był puchar prezesa ZG PTT, który wręczył Pan Józef Haduch SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 4 w Libiążu za wystawienie 148 uczestników do Rajdu. Następnie odbyło się dodatkowe losowanie 15 piłek do gry wśród wszystkich uczestników Rajdu

   Na zakończenie imprezy Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie Remigiusz Lichota podziękował wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosił do wspólnego zdjęcia pamiątkowego i do wzięcia udziału w kolejnych imprezach Szkolnych Kół PTT.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Andrzejowi Urydze, Panu Radosławowi Warzesze - Wójtowi Gminy Babice, Nadleśnictwu Chrzanów, Pani Prezes ZG PTT Jolancie Augustyńskiej oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej oraz Informatorowi „Kulturalny Chrzanów”.

   Dziękujemy także Panu Bogdanowi Żółtemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Babicach za udostępnienie nam terenu i pomieszczeń placówki, z których uczestnicy Rajdu mogli korzystać.


SZKOLNE KOŁA PTT ZGŁOSZONE DO XVI POWIATOWEGO RAJDU:

1. SKK PTT „Włóczykije” przy SP nr 3 w Libiążu

2. SKK PTT przy SP nr 4 w Trzebini

3. SKK PTT „Halniaki” przy SP nr 2 w Kozach

4. SKK PTT przy SP nr 3 w Chrzanowie

5. SKK PTT przy SP nr 8 w Trzebini

6. SKK PTT przy SP4 w Libiążu

7. SKK PTT przy SP nr 8 z OI w Chrzanowie

8. SKK PTT „Bestkidziaki” przy SP w Jankowicach

9. SKK PTT „Górskie Luszaki” przy SP w Luszowicach

10. SKK PTT przy ZS w Babicach

11. SKK PTT „RAKI” przy SP nr 1 z OI w Chrzanowie

12. SKK PTT przy ZST Fablok w Chrzanowie

13. SKK PTT przy ZSECh w Trzebini

14. SKK PTT przy ZS w Libiążu

15. SKK PTT przy II LO w Chrzanowie

16. SKK PTT przy I LO w Chrzanowie


Remigiusz Lichota


>>> Fotorelacja

>>> Relacja ChTvL

>>> Relacja "Przełom"