Sadzenie drzew z SKK PTT 07.04.2018r. PDF Drukuj Email

Ekologiczna akcja sadzenia drzew przez młodzież Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie


   W przepiękny wiosenny dzień, 7 kwietnia 2018 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Nadleśnictwem Chrzanów zorganizowało po raz szósty akcję sadzenia drzew. Uczestnikami akcji byli członkowie i sympatycy Szkolnych Kół Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie oraz dzieci ze Stowarzyszenia „INTE - Gracja”. Tym razem Nadleśnictwo przygotowało sadzonki sosny. Techniką sadzenia w jamkę zasadzono 500 sztuk sosny. Pracownik nadleśnictwa, Pan Roman Babicki oraz prezes PTT Remigiusz Lichota, omówili technikę sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie, określili, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał oraz poinstruowali, jak bezpiecznie wykonywać pracę. Akcja zorganizowana została również dlatego, gdyż wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem z sadzeniem lasu. Dzięki takim pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej, a także gospodarki leśnej. 74 uczestników mogło na własne oczy zobaczyć, jak wiele czasu i pracy wymaga posadzenie jednego drzewa, pomyśleć nad tym jak długo ono rośnie, a przede wszystkim zastanowić się nad sensem i skutkami karczowania i wypalania lasów przez ludzi. Większość uczestników sadziło las po raz pierwszy. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być organizowane, aby jeszcze bardziej uświadamiać ludzi o tym, jak ważnym elementem ekosystemu są drzewa.


                                    Remigiusz Lichota