XIII Powiatowy Rajd na Orientację PDF Drukuj Email

XIII Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie


   Rajd został zorganizowany 20 września 2019 roku w rejonie Osiedla Stella w Chrzanowie. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Andrzej Uryga- Starosta chrzanowski, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pani Jolanta Augustyńska - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.

   Do Rajdu zgłosiło się 310 uczestników z 12 SKK PTT. Od godziny 8:30 miała miejsce rejestracja uczestników Rajdu na terenie Centrum Usług Socjalnych w Stelli. O godzinie 9:45 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie- Remigiusz Lichota, który poinformował obecnych o zasadach obowiązujących na trasie Rajdu. O godzinie 10:00 wszystkie drużyny wyposażone w mapy i kompasy wystartowały na trasę Rajdu. Uczniowie mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których usytuowane były perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:10 000 z cięciem warstwicowym co 2,5 m. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na terenie Centrum Usług Socjalnych, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy.

   W kategorii indywidualnej szkół podstawowych kl. I-V pierwsze miejsce zdobyła drużyna „SUPER PRZYJACIÓŁKI” w składzie Julia Ołpińska i Angelika Sarnik z SKK PTT „GÓRSKIE LUSZAKI” przy Szkole Podstawowej w Luszowicach. Drugie miejsce zdobyła drużyna „BŁYSKAWICE” w składzie Julia Ziarkowska i Maja Baran z SKK PTT „GÓRSKIE LUSZAKI” przy Szkole Podstawowej w Luszowicach. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „ZIOMKI POZIOMKI” w składzie Tomasz Gut i Jakub Ciołkosz z SKK PTT „WŁÓCZYKIJE” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Libiążu.

   W kategorii indywidualnej szkół podstawowych kl. VI-VIII pierwsze miejsce zdobyła drużyna „WTAJEMNICZENI” w składzie Kacper Klakla i Antoni Chodlewski z SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie. Drugie miejsce zdobyła drużyna „UWOLNIĆ BARABASZA” z SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „DUSZKI” w składzie Radosław Dusza i Krzysztof Miśków z SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie.

   W kategorii drużynowej szkół podstawowych kl. I-V pierwsze miejsce zdobyło SKK PTT „GÓRSKIE LUSZAKI” przy Szkole Podstawowej w Luszowicach, drugie miejsce przypadło SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie, a na trzecim miejscu uplasowało się SKK PTT przy Szkole Podstawowej w Płazie.

   W kategorii drużynowej szkół podstawowych kl. VI-VIII pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie, trzecie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z OI w Libiążu.

   W kategorii indywidualnej szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyły: „TULEJKI ŁĄCZNIKÓW” z SKK PTT przy PCE w Chrzanowie – Aleksandra Jakóbik i Miłosz Dudka, drudzy na mecie byli „MECHATRONICY” z SKK PTT przy PCE w Chrzanowie – Mateusz Pabis i Patryk Mucha. Trzecie miejsce przypadło drużynie „MINIONKI” z SKK PTT przy ZSECh w Trzebini – Danielowi Wiktorowi i Adrianowi Palce.

   W kategorii drużynowej szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyło SKK PTT przy PCE w Chrzanowie, drugie miejsce zdobyło SKK PTT przy ZSECh w Trzebini, a trzecie miejsce SKK PTT przy II LO w Chrzanowie.

   Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych i organizatorów: Pani Klaudia Remzak z wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Pan Józef Haduch- wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Pan Jerzy Kryjomski- Prezes Klubu Kościelec Chrzanów i Pan Remigiusz Lichota- Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie. Następnie odbyło się dodatkowe losowanie upominków wśród wszystkich uczestników Rajdu. Ostatnią z nagród był puchar prezesa ZG PTT, który został wręczony SKK PTT przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z OI w Libiążu za wystawienie 48 uczestników do Rajdu.

   Na zakończenie imprezy Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie Remigiusz Lichota podziękował wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosił do wzięcia udziału w XIV Powiatowym Rajdzie na Orientację, który odbędzie się 20 marca 2020 roku.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Andrzejowi Urydze, Nadleśnictwu Chrzanów, Pani Prezes ZG PTT Jolancie Augustyńskiej oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej oraz Informatorowi „Kulturalny Chrzanów”.

   Dziękujemy także Pani Alinie Suchan – dyrektorowi Centrum Usług Socjalnych w Stelli za udostępnienie nam terenu i pomieszczeń placówki, z których uczestnicy Rajdu mogli korzystać.


Remigiusz Lichota


>>> Fotorelacja z rajdu 1

>>> Fotorelacja z rajdu 2

>>> Relacja ChTvL

>>> Relacja "Przełom"