Sadzenie drzew z SKK PTT 01.04.2017r. PDF Drukuj Email

Ekologiczna akcja sadzenia drzew przez młodzież Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie

 

   W przepiękny wiosenny dzień, 1 kwietnia 2017 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Nadleśnictwem Chrzanów zorganizowało po raz piąty akcję sadzenia drzew. Uczestnikami akcji byli członkowie i sympatycy Szkolnych Kół Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie.  Nadleśnictwo tradycyjnie przygotowało sadzonki lipy. Techniką sadzenia w jamkę zasadzono ponad 100 sztuk dwuletniej lipy drobnolistnej. Pracownik nadleśnictwa, Pan Bolesław Śmiałek, omówił technikę sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie, określił, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał, wskazał więźbę sadzenia, a nade wszystko – poinstruował, jak bezpiecznie wykonywać pracę.   Akcja zorganizowana została również dlatego, gdyż wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki takim pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej, a także gospodarki leśnej. 112 uczestników mogło na własne oczy zobaczyć, jak wiele czasu i pracy wymaga posadzenie jednego drzewa, pomyśleć nad tym jak długo ono rośnie, a przede wszystkim zastanowić się nad sensem i skutkami karczowania i wypalania lasów przez ludzi.


   


   Większość uczestników sadziło las po raz pierwszy. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być organizowane, aby jeszcze bardziej uświadamiać ludzi o tym, jak ważnym elementem ekosystemu są drzewa.


                                    Remigiusz Lichota


 

* FOTORELACJA - zdj. R.Lichota