VII Powiatowy Rajd na Orientację PDF Drukuj Email

VII Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie


   Rajd został zorganizowany 22 września 2016 roku w rejonie Osiedla Stella. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Janusz Szczęśniak – Starosta chrzanowski, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pan Wojciech Szarota - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.
   Do Rajdu zgłosiło się 224 uczestników z 9 SKK PTT w tym SKG PTT „Sobieski Sunrise Team” przy II LO w Krakowie. O godzinie 9:00 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie, Remigiusz Lichota, a następnie głos zabrał Pan Jerzy Kryjomski - Prezes KS Kościelec Chrzanów, który poinformował o wszelkich zasadach obowiązujących podczas Rajdu. O godzinie 9:15 wszystkie drużyny wyposażone w mapy i kompasy wystartowały na trasę Rajdu. Uczniowie mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których usytuowane były perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:10 000 z cięciem warstwicowym co 5 m. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na terenie Centrum Usług Socjalnych w Stelli, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy. Na uroczyste rozdanie nagród przybyli następujący goście: Pan Paweł Szczypta – wicedyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie oraz Pani Anna Rejdych - przedstawiciel Nadleśnictwa Chrzanów.   W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze były: „DZIKIE JALASY” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Natalia Kowal i Aleksandra Urbańczyk. Drugie przybyły „TYPICAL WHITE GIRLS” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Nartyna Hodur i Zuzanna Ohlaszeny, a na trzecim miejscu uplasowały się „POKEMONY” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Luiza Rajca i Oliwia Głowacz.


   W kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół w Jankowicach, a trzecie SKK „Raki” przy PG nr 1 w Chrzanowie.


   W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyły: „PRZEPIÓRECZKI” z SKG PTT „Sobieski Sunrise Team” przy II LO w Krakowie - Barbara Wziętek i Weronika Kutermak, drudzy na mecie byli „MATEUSZE” z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini- Kamil Legięć i Mateusz Pucuła. Trzecie miejsce przypadło „SZCZECINIE WĄSACZA” z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini – Bartłomiejowi Kiercowi i Mateuszowi Oczkowskiemu.


   W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła drużyna z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, drugie miejsce zdobyło SKG PTT „Sobieski sunrise Team” z II LO w Krakowie, a trzecie miejsce SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.


   Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych oraz sponsorów: Pani Anna Rejdych oraz Pan Paweł Szczypta. Po wręczeniu medali, pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów odbyło się dodatkowe losowanie upominków wśród wszystkich uczestników Rajdu.   Na zakończenie imprezy i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie Remigiusz Lichota podziękował wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosił do wzięcia udziału w VIII Powiatowym Rajdzie na Orientację, który odbędzie się pierwszego dnia wiosny. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Januszowi Szczęśniakowi, Nadleśnictwu Chrzanów, Panu Prezesowi ZG PTT Wojciechowi Szarocie oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej oraz Informatorowi „Kulturalny Chrzanów”. Dziękujemy także Pani Alinie Suchan- Dyrektorowi Centrum Usług Socjalnych za udostępnienie nam terenu i pomieszczeń placówki, z których uczestnicy Rajdu mogli korzystać.

Z tatrzańskim pozdrowieniem,


Remigiusz Lichota

 


Fotorelacja z rajdu 1  >>>   zdj.R.Lichota

Fotorelacja z rajdu 2 >>>   zdj.J.Kołacz