VI Powiatowy Rajd na Orientację PDF Drukuj Email

VI Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie


   Rajd został zorganizowany 22 marca 2016 roku w rejonie Żelatowej. Założeniem organizatorów imprezy była promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą. Patronat honorowy nad Rajdem objął Pan Janusz Szczęśniak – Starosta chrzanowski, Nadleśnictwo Chrzanów oraz Pan Józef Haduch - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Organizatorami Rajdu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Klubem Sportowym Kościelec Chrzanów.
   Do Rajdu zgłosiło się 202 uczestników z 8 SKK PTT O/Chrzanów oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogorzycach. O godzinie 9:00 uczestników imprezy oraz ich szkolnych opiekunów przywitał Prezes PTT Oddziału w Chrzanowie, Remigiusz Lichota, a następnie głos zabrał Pan Krzysztof Kasperek- Wicestarosta chrzanowski. Po przemówieniu gościa, Prezes KS Kościelec Chrzanów - Jerzy Kryjomski poinformował o wszelkich zasadach obowiązujących podczas Rajdu. O godzinie 9:10 wszystkie drużyny wyposażone w mapy i kompasy podążyły na miejsce startu, znajdujące się na końcu ulicy Bartniczej. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli za zadanie w ciągu maksymalnie półtorej godziny odnaleźć dwadzieścia punktów kontrolnych, w których usytuowane były perforatory do potwierdzania na kartach. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:10 000 z cięciem warstwicowym co 5 m. Każdy zespół sam ustalał kolejność potwierdzania punktów w terenie. Po ukończeniu Rajdu wszyscy uczestnicy zgromadzili się na terenie Szkoły Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie imprezy. Na uroczyste rozdanie nagród przybyli następujący goście: Pan Andrzej Saługa – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Pani Anna Rejdych - przedstawiciel Nadleśnictwa Chrzanów, oraz Pan Józef Haduch - PrezesZarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

   W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze były: „BOBOKI Z LOSU” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Natalia Kowal i Aleksandra Urbańczyk. Drudzy przybyli „COCO JAMBO” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Filip Macuda i Aleks Książek, a na trzecim miejscu uplasowały się „CUKIERECZKI” z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie – Luiza Rajca i Oliwia Głowacz.

   W kategorii drużynowej szkół podstawowych i gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło: SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, drugie miejsce SKK PTT przy Domu Kultury w Myślachowicach, a trzecie miejsce SKK PTT przy Zespole Szkół w Jankowicach.

   W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyli: „KAMILE” z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini- Kamil Legięć i Mateusz Pucuła. Drugie miejsce przypadło „NAS NIE DOGONIAT” z SKK PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Dariuszowi Czubowi i Kamilowi Sądeckiemu, natomiast jako trzeci do mety dotarł zespół „PATATAJAJE” z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini– Patryk Głowacz i Magdalena Piegza.

   W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła drużyna z SKK PTT przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, drugie miejsce zdobyło Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, a trzecie miejsce SKK PTT przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie. Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele patronów honorowych oraz sponsorów: Pan Andrzej Saługa , Pani Anna Rejdych oraz Pan Józef Haduch. Po wręczeniu medali, pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów odbyło się dodatkowe losowanie upominków wśród wszystkich uczestników Rajdu.

  Na zakończenie imprezy Prezes ZG PTT Józef Haduch oraz Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie - Remigiusz Lichota podziękowali wszystkim uczestnikom, a następnie zaprosili do wzięcia udziału w VII Powiatowym Rajdzie na Orientację, który odbędzie się 22 września 2016 roku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu oraz ich opiekunom, sponsorom imprezy i współorganizatorom jak również patronom honorowym: Panu Staroście Januszowi Szczęśniakowi, Nadleśnictwu Chrzanów, Panu Prezesowi ZG PTT Józefowi Haduchowi oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej "Przełom", Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej oraz Informatorowi „Kulturalny Chrzanów”. Dziękujemy także Panu Andrzejowi Sałudze- Dyrektorowi Szkoły Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach za udostępnienie nam terenu i pomieszczeń placówki, z których uczestnicy Rajdu mogli korzystać.


Z tatrzańskim pozdrowieniem,


Remigiusz Lichota

 

 

Fotorelacja z rajdu 1 >>>   zdj.R.Lichota

Fotorelacja z rajdu 2 >>>   zdj.J.Kołacz