Regulamin wycieczek PDF Drukuj Email

Regulamin wycieczek

Oddziału PTT w Chrzanowie


Ważny od 04.01.2016r.


Postanowienia porządkowe dotyczące zapisów i wycieczek organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie:


1. Zapisy na wycieczki przyjmowane są w biurze Oddziału przy ulicy Sokoła 24/108 w Chrzanowie czynnym we wtorek i czwartek od godz. 17-18. Zapisy przyjmowane są również telefonicznie pod numerem tel.: 886-059-850 oraz mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Zgłoszenie na wycieczkę jest jednocześnie traktowane jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji i stanu zdrowia uczestnika, umożliwiających udział w wycieczce oraz akceptację niżej wymienionych postanowień porządkowych. 

3. Zapisy na wycieczki jednodniowe rozpoczynają się po pojawieniu się ogłoszenia na stronie internetowej i/lub plakacie informacyjnym. 

4. Zapisy telefoniczne i mailowe na wycieczki jednodniowe należy potwierdzić wpłatą dokonaną nie później niż do czwartku poprzedzającego wycieczkę. W przypadku rezygnacji z wycieczki jednodniowej najpóźniej do czwartku włącznie poprzedzającego wyjazd zwraca się dokonaną wpłatę. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym wpłacona kwota nie podlega zwrotowi i przechodzi w formie darowizny na działalność statutową Oddziału.

5. Zapisy na wycieczki wielodniowe i wyprawy będą prowadzone od daty podanej na stronie internetowej i/lub na plakacie. Warunki zapisów na wycieczki wielodniowe i wyprawy (cena, zaliczka, termin wpłat, możliwość rezygnacji, zwrot zaliczki) będą tworzone indywidualnie dla każdej imprezy. Informacje te pojawiać się będą na plakatach z planem danej imprezy. Zwrot zaliczki jest możliwy do 30 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia wycieczki. Zwrot dopłaty w razie rezygnacji jest możliwy do 15 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia wycieczki. 

6. PTT o/Chrzanów ubezpiecza w zakresie NNW uczestników wycieczek zapisanych i opłaconych.

7. Istnieje możliwość samodzielnego ubezpieczenia się (należy to zgłosić przed wycieczką) lub dodatkowego ubezpieczenia (zwłaszcza wycieczek kilkudniowych) za dodatkową opłatą.

8. Osoby nieubezpieczone wyjeżdżają na własną odpowiedzialność.  Zastrzega się możliwość wprowadzenia innych dodatkowych wytycznych w kwestii dokonywania wpłat, zapisów i ubezpieczenia. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, stosowna informacja będzie podana każdorazowo na stornie internetowej i/lub plakacie informacyjnym.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia innych dodatkowych wytycznych w kwestii dokonywania wpłat, zapisów i ubezpieczenia. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, stosowna informacja będzie podana każdorazowo na stornie internetowej i/lub plakacie informacyjnym.

9. PTT o/Chrzanów udziela zniżek w opłatach młodzieży do ukończenia 18 roku życia i członkom PTT (z aktualnie opłaconą składką członkowską)

10. PTT o/Chrzanów zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wycieczki ze względu na np.: warunki atmosferyczne, dostępność szlaków, komunikaty odpowiednich służb górskich, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. O zmianie decyduje na miejscu przewodnik prowadzący wycieczkę. 

11. PTT o/Chrzanów odpowiada wyłącznie za osoby uczestniczące w podanym programie wycieczki i znajdujące się pod opieką przewodnika. PTT o/Chrzanów nie bierze odpowiedzialności za osoby realizujące własny program. Jeśli uczestnik wycieczki rezygnuje z realizacji wycieczki pod kierunkiem przewodnika winien on podpisać stosowne oświadczenie – oświadczenie znajduje się u przewodnika prowadzącego. Każdy przypadek oddalenia się od grupy, niezgodny z regulaminem, jest traktowany jako rezygnacja z wycieczki. PTT o/Chrzanów oraz przewodnik nie ponoszą za to odpowiedzialności. Osoby takie mogą nie podlegać wówczas ubezpieczeniu. Uczestnik ma prawo za zgodą przewodnika zawrócić z obranej trasy i poczekać na grupę w umówionym miejscu. W tym czasie PTT o/Chrzanów oraz przewodnik nie ponoszą za niego odpowiedzialności.

12. Niepełnoletni uczestnicy mogą brać udział w organizowanych imprezach pod opieką rodzica/ów, opiekuna prawnego lub za ich pisemną zgodą. 

13. Przewodnik PTT o/Chrzanów prowadzący grupę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić udziału w wyciecze osobie, która ze względu na planowaną trasę i przewidywane warunki nie posiada odpowiedniego ekwipunku turystycznego (obuwie górskie, odzież chroniąca przed deszczem i innymi czynnikami zewnętrznymi, latarka, leki w przypadku ich stałego przyjmowania), a także ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy w przypadku wycieczek zagranicznych. W razie stwierdzenia, że uczestnik nie posiada wystarczającej kondycji, warunków zdrowotnych, czy predyspozycji psychicznych do zrealizowania trasy, przewodnik ma prawo uczestnika zawrócić z obranej trasy do schroniska lub autokaru. PTT o/Chrzanów oraz przewodnik nie ponoszą wtedy za uczestnika odpowiedzialności.

14. PTT o/Chrzanów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez uczestników, w tym również za zniszczone lub uszkodzone mienie uczestnika, powstałe w czasie trwania wycieczki, a niezależne od PTT o/Chrzanów. 

15. Zapisanie się na wycieczkę/imprezę organizowaną przez PTT o/Chrzanów jest równoznaczne z akceptacją poniższej klauzuli: Oświadczam, że po rozliczeniu kosztów  wycieczki, w przypadku zaistnienia ewentualnej nadwyżki środków pieniężnych, przeznaczam ją (jako darowiznę) na działalność statutową Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu Oddział w Chrzanowie ul.Sokoła 24/108.Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zorganizowania wycieczki, jak również na publikację zdjęć z wycieczki.

16. Dane osobowe podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w bazie danych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Mam prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia.

17. Regulamin dostępny jest w lokalu Oddziału i na stronie internetowej Oddziału.Regulamin wycieczek w pliku PDF można

pobrać tutaj  >>>    


Zgoda rodzica/opiekuna dziecka na udział w wycieczce Oddziału PTT w Chrzanowie  >>>    

Ważny od 04.01.2016r.
Postanowienia porządkowe dotyczące zapisów i wycieczek organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie:
1. Zapisy na wycieczki przyjmowane są w biurze Oddziału przy ulicy Sokoła 24/108 
w Chrzanowie czynnym we wtorek i czwartek od godz. 17-18. Zapisy przyjmowane są również telefonicznie pod numerem tel.: 886-059-850 oraz mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
2. Zgłoszenie na wycieczkę jest jednocześnie traktowane jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji i stanu zdrowia uczestnika, umożliwiających udział 
w wycieczce oraz akceptację niżej wymienionych postanowień porządkowych. 
3. Zapisy na wycieczki jednodniowe rozpoczynają się po pojawieniu się ogłoszenia na stronie internetowej i/lub plakacie informacyjnym. 
4. Zapisy telefoniczne i mailowe na wycieczki jednodniowe należy potwierdzić wpłatą dokonaną nie później niż do czwartku poprzedzającego wycieczkę. W przypadku rezygnacji z wycieczki jednodniowej najpóźniej do czwartku włącznie poprzedzającego wyjazd zwraca się dokonaną wpłatę. W przypadku rezygnacji 
w terminie późniejszym wpłacona kwota nie podlega zwrotowi i przechodzi w formie darowizny na działalność statutową Oddziału.
5. Zapisy na wycieczki wielodniowe i wyprawy będą prowadzone od daty podanej na stronie internetowej i/lub na plakacie. Warunki zapisów na wycieczki wielodniowe
 i wyprawy (cena, zaliczka, termin wpłat, możliwość rezygnacji, zwrot zaliczki) będą tworzone indywidualnie dla każdej imprezy. Informacje te pojawiać się będą na plakatach z planem danej imprezy.
6. PTT ubezpiecza w zakresie NNW uczestników wycieczek zapisanych i opłaconych.
7. Istnieje możliwość samodzielnego ubezpieczenia się (należy to zgłosić przed wycieczką) lub dodatkowego ubezpieczenia (zwłaszcza wycieczek kilkudniowych) za dodatkową opłatą.
8. Osoby nieubezpieczone wyjeżdżają na własną odpowiedzialność.  
Zastrzega się możliwość wprowadzenia innych dodatkowych wytycznych w kwestii dokonywania wpłat, zapisów i ubezpieczenia. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, stosowna informacja będzie podana każdorazowo na stornie internetowej i/lub plakacie informacyjnym.
9. PTT udziela zniżek w opłatach młodzieży do ukończenia 18 roku życia i członkom PTT (z aktualnie opłaconą składką członkowską)
10. PTT zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wycieczki ze względu na np.: warunki atmosferyczne, dostępność szlaków, komunikaty odpowiednich służb górskich, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. O zmianie decyduje na miejscu przewodnik prowadzący wycieczkę. 
11. PTT odpowiada wyłącznie za osoby uczestniczące w podanym programie wycieczki 
i znajdujące się pod opieką przewodnika. PTT nie bierze odpowiedzialności za osoby realizujące własny program. Jeśli uczestnik wycieczki rezygnuje z realizacji wycieczki pod kierunkiem przewodnika winien on podpisać stosowne oświadczenie – oświadczenie znajduje się u przewodnika prowadzącego. 

1/2

12. Niepełnoletni uczestnicy mogą brać udział w organizowanych imprezach pod opieką rodzica/ów, opiekuna prawnego lub za ich pisemną zgodą. 
13. Przewodnik PTT prowadzący grupę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić udziału w wyciecze osobie, która ze względu na planowaną trasę 
i przewidywane warunki nie posiada odpowiedniego ekwipunku turystycznego (obuwie górskie, odzież chroniąca przed deszczem i innymi czynnikami zewnętrznymi, leki w przypadku ich stałego przyjmowania), a także ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy w przypadku wycieczek zagranicznych. 
14. PTT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez uczestników, w tym również za zniszczone lub uszkodzone mienie uczestnika, powstałe w czasie trwania wycieczki, a niezależne od PTT. 
15. Zapisanie się na wycieczkę/imprezę organizowaną przez PTT O/Chrzanów jest równoznaczne z akceptacją poniższej klauzuli:
Oświadczam, że po rozliczeniu kosztów  wycieczki, w przypadku zaistnienia ewentualnej nadwyżki środków pieniężnych, przeznaczam ją (jako darowiznę) na działalność statutową Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu Oddział 
w Chrzanowie ul.  Sokoła 24/108.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zorganizowania wycieczki, jak również na publikację zdjęć
 z wycieczki.
16. Regulamin dostępny jest w lokalu Oddziału i na stronie internetowej Oddziału.

Ważny od 04.01.2016r.

Postanowienia porządkowe dotyczące zapisów i wycieczek organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie:

1. Zapisy na wycieczki przyjmowane są w biurze Oddziału przy ulicy Sokoła 24/108

w Chrzanowie czynnym we wtorek i czwartek od godz. 17-18. Zapisy przyjmowane są również telefonicznie pod numerem tel.: 886-059-850 oraz mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Zgłoszenie na wycieczkę jest jednocześnie traktowane jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji i stanu zdrowia uczestnika, umożliwiających udział

w wycieczce oraz akceptację niżej wymienionych postanowień porządkowych.

3. Zapisy na wycieczki jednodniowe rozpoczynają się po pojawieniu się ogłoszenia na stronie internetowej i/lub plakacie informacyjnym.

4. Zapisy telefoniczne i mailowe na wycieczki jednodniowe należy potwierdzić wpłatą dokonaną nie później niż do czwartku poprzedzającego wycieczkę. W przypadku rezygnacji z wycieczki jednodniowej najpóźniej do czwartku włącznie poprzedzającego wyjazd zwraca się dokonaną wpłatę. W przypadku rezygnacji

w terminie późniejszym wpłacona kwota nie podlega zwrotowi i przechodzi w formie darowizny na działalność statutową Oddziału.

5. Zapisy na wycieczki wielodniowe i wyprawy będą prowadzone od daty podanej na stronie internetowej i/lub na plakacie. Warunki zapisów na wycieczki wielodniowe

i wyprawy (cena, zaliczka, termin wpłat, możliwość rezygnacji, zwrot zaliczki) będą tworzone indywidualnie dla każdej imprezy. Informacje te pojawiać się będą na plakatach z planem danej imprezy.

6. PTT ubezpiecza w zakresie NNW uczestników wycieczek zapisanych i opłaconych.

7. Istnieje możliwość samodzielnego ubezpieczenia się (należy to zgłosić przed wycieczką) lub dodatkowego ubezpieczenia (zwłaszcza wycieczek kilkudniowych) za dodatkową opłatą.

8. Osoby nieubezpieczone wyjeżdżają na własną odpowiedzialność.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia innych dodatkowych wytycznych w kwestii dokonywania wpłat, zapisów i ubezpieczenia. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, stosowna informacja będzie podana każdorazowo na stornie internetowej i/lub plakacie informacyjnym.

9. PTT udziela zniżek w opłatach młodzieży do ukończenia 18 roku życia i członkom PTT (z aktualnie opłaconą składką członkowską)

10. PTT zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wycieczki ze względu na np.: warunki atmosferyczne, dostępność szlaków, komunikaty odpowiednich służb górskich, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. O zmianie decyduje na miejscu przewodnik prowadzący wycieczkę.

11. PTT odpowiada wyłącznie za osoby uczestniczące w podanym programie wycieczki

i znajdujące się pod opieką przewodnika. PTT nie bierze odpowiedzialności za osoby realizujące własny program. Jeśli uczestnik wycieczki rezygnuje z realizacji wycieczki pod kierunkiem przewodnika winien on podpisać stosowne oświadczenie – oświadczenie znajduje się u przewodnika prowadzącego.


1/2


12. Niepełnoletni uczestnicy mogą brać udział w organizowanych imprezach pod opieką rodzica/ów, opiekuna prawnego lub za ich pisemną zgodą.

13. Przewodnik PTT prowadzący grupę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić udziału w wyciecze osobie, która ze względu na planowaną trasę

i przewidywane warunki nie posiada odpowiedniego ekwipunku turystycznego (obuwie górskie, odzież chroniąca przed deszczem i innymi czynnikami zewnętrznymi, leki w przypadku ich stałego przyjmowania), a także ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy w przypadku wycieczek zagranicznych.

14. PTT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez uczestników, w tym również za zniszczone lub uszkodzone mienie uczestnika, powstałe w czasie trwania wycieczki, a niezależne od PTT.

15. Zapisanie się na wycieczkę/imprezę organizowaną przez PTT O/Chrzanów jest równoznaczne z akceptacją poniższej klauzuli:

Oświadczam, że po rozliczeniu kosztów wycieczki, w przypadku zaistnienia ewentualnej nadwyżki środków pieniężnych, przeznaczam ją (jako darowiznę) na działalność statutową Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu Oddział

w Chrzanowie ul. Sokoła 24/108.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zorganizowania wycieczki, jak również na publikację zdjęć

z wycieczki.

16. Regulamin dostępny jest w lokalu Oddziału i na stronie internetowej Oddziału.