Sadzenie drzew z SKK PTT 28.03.2015r. PDF Drukuj Email

Ekologiczna akcja sadzenia drzew przez młodzież Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie

 

   Dnia 28 marca 2015 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Nadleśnictwem Chrzanów zorganizowało po raz trzeci akcję sadzenia drzew. Uczestnikami akcji byli członkowie Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT Oddziału w Chrzanowie.   Nadleśnictwo przygotowało sadzonki lipy. Techniką sadzenia w jamkę zasadzono 100 sztuk sadzonek dwuletniej lipy drobnolistnej. Pracownicy nadleśnictwa, Pani Anna  Rejdych oraz Pan Roman Babicki, omówili techniki sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie, określili, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał, wskazali więźbę sadzenia, a nade wszystko – poinstruowali, jak bezpiecznie wykonywać pracę.


 

   Akcja zorganizowana została również dlatego, gdyż wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem sadzeniem lasu. Dzięki takim pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej, a także  gospodarki leśnej. Uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak wiele czasu i pracy wymaga posadzenie jednego drzewa, pomyśleć nad tym jak długo ono rośnie i nade wszystko zastanowić się nad sensem i skutkami karczowania lasów przez ludzi.


 

   Niektórzy uczestnicy sadzili las po raz pierwszy, innym to zajęcie nie było obce. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być organizowane, aby jeszcze bardziej uświadamiać ludzi o tym, jak ważnym elementem ekosystemu są drzewa.                                    Remigiusz Lichota


 

* FOTORELACJA - zdj. R.Lichota