60 lat PTT w Chrzanowie PDF Drukuj Email


Z inicjatywy pracowników „FABLOKU”, miłośników gór i turystyki górskiej: Ludwika Łogiewy, Walentego Skorupskiego,  Stanisława Loeglera, Wilhelma Salascha i Janisława Rulińskiego w dniu 20 lutego 1948 r. odbyło się zebranie założycielskie turystów, którzy deklarowali wstąpienie do tworzącego się koła PTT. Do grupy inicjatorów dołączyło się 19 osób tworząc Grupę Założycielską, która powierzyła p.o. prezesa Ludwikowi Łogiewie i p.o. sekretarza Janisławowi Rulińskiemu. Na zebraniu uchwalono założenie delegatur na terenie Trzebini, Szczakowej, Jaworzna, Chełmka, Libiąża i Olkusza celem popularyzacji idei PTT wśród społeczeństwa.

                W dniu 13. 05. 1948 r. odbyło się drugie zebranie Grupy Założycielskiej, na którym przyjęto następnych 14 członków, zwiększając liczbę założycieli do 33 osób. Na zebraniu poinformowano uczestników o zorganizowanych wycieczkach narciarskich na Pilsko – 32 osoby i do Zakopanego – 29 osób.

                W dniu 13 kwietnia 1949 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków PTT, które w obecności 17 osób dokonało wyboru władz KOŁA PTT.

 

Zarząd Koła:

Prezes                                  Ludwik Łogiewa

Wiceprezes                         Janisław Ruliński

Sekretarz                             Mieczysław Tomaszkiewicz

Skarbnik                              Marian Oczkowski

Członek                               Alojzy Bucki

Członek                               Helena Salasch

Członek                               Stefan Jura

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący                 Edmund Szarota

Członek                              Agnieszka Bulińska

Członek                              Jan Salasch

 

Koło liczące 47 członków weszło w skład Oddziału PTT w Krakowie.

                W dniu 1 kwietnia 1950 r. odbyło się w obecności 17 członków Walne Zebranie Koła PTT, liczącego 64 członków, którego celem było przekształcenie w samodzielny Oddział PTT. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności za 1949 r. i sprawozdania finansowego, Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, który jednogłośnie został przyjęty. Ustępujący prezes postawił wniosek Zarządu o powołanie samodzielnego Oddziału PTT. Wniosek przyjęty został jednogłośnie. W wyniku przeprowadzonych wyborów władze Oddziału przedstawiały się następująco:

 

Zarząd:

Prezes                     Ludwik Łogiewa         

Wiceprezes I          Roman Pelc                 

Wiceprezes II        Aleksander Scholze

Sekretarz               M. Tomaszkiewicz    

Z-ca sekretarza      Janisław Ruliński       

Skarbnik                Marian Oczkowski    

Z-ca skarbnika       Juliusz Włodarczyk   

Członek                 Adolf Szymański        

Członek                 Stefan Jura                  

Członek                 Maria Wróbel                             

Członek                 Stanisław Loegler

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący          Adam Cieślikowski        

Członek                       Ludwik Oczkowski

Członek                       Agnieszka  Bulińska

 

 

Sąd Koleżeński:

 Przewodniczący          Edmund Szarota             

Członek                        Jan Salasch        

Członek                        Marian Kuc

 

                Nad działalnością PTT w kraju zaczęły się gromadzić czarne chmury. Władze komunistyczne zmierzały do likwidacji stowarzyszenia za jego niezależność, „elitarność” i nie przystawanie do nowej rzeczywistości ustrojowo-politycznej.

                Ostatni prezes PTT – minister Władysław Wolski – w wyniku załamania się jego kariery politycznej musiał odejść, co stało się wyrokiem na PTT wydanym w Warszawie 16. 12. 1950 r., gdzie na tzw. „Zjeździe Delegatów” PTT zostało rozwiązane. Na dzień rozwiązania PTT Oddział PTT w Chrzanowie zrzeszał 99 członków.

                Okres niebytu PTT trwał 31 lat, do czasu gdy w krakowskim Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” w dniach 10 – 11 października 1981 r. , podczas Sejmiku Obywatelskiego Komitetu Reaktywowania PTT, w obecności 58 delegatów z 15 ośrodków w kraju, podjęto uchwałę o reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 10. 10. 1981 r. z siedzibą  w Krakowie. Prezesem Tymczasowego Zarządu Głównego PTT został red. Stefan Maciejewski.          

                Dnia 26. 10. 1981 r. przystąpiłem na terenie Fabloku do zorganizowania Komitetu Założycielskiego Delegatury PTT w składzie: Piotr Majcherczyk, Marek Paul i Stanisław Trębacz. Po uzyskaniu akcesu 30 członków – założycieli w dniu 10. 12. 1981 r. w obecności 24 członków i 2 zaproszonych gości: wiceprezesa ZG PTT A. Listwana i wiceprezesa „Solidarności” Fabloku A..Lewińskiego odbyło się I Walne Zgromadzenie Delegatury PTT w Chrzanowie, które wybrało następujące władze:              

 

Zarząd:

Prezes                              Stanisław Trębacz

Wiceprezes                      Piotr Majcherczyk

Sekretarz                         Marian Mąsiorski

Skarbnik                          Marceli Mzyk

Członek                           Marek Paul

Członek                           Jan Zalitacz

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący              Arkadiusz Węgrzynowski

Sekretarz                         Maria Błahuta

Członek                           Zdzisław Zieliński

 

                 Z  chwilą  ogłoszenia  stanu  wojennego  w  dniu 13. 12. 1981 r. rozpoczął się okres nielegalnej działalności PTT. Pomimo zakazu wszelkiej działalności stowarzyszeń, zorganizowaliśmy 3 posiedzenia Zarządu Delegatury PTT, 6-krotnie uczestniczyłem w nielegalnych zebraniach ZG PTT oraz uczestniczyliśmy nielegalnie w uroczystości 50-lecia schroniska pod Leskowcem 16. 05. 1982 r.

                Z dwukrotną odmową ówczesnych władz spotkał się wniosek o rejestrację PTT. Otrzymaliśmy nakaz rozwiązania wszystkich struktur PTT w terenie. Pomimo takiego stanowiska władz zorganizowano nielegalnie 5 Spotkań Ogólnopolskich d. Ośrodków PTT (Leżajsk, Kalisz, Polana Chochołowska – 3-krotnie). W 1985 r. po raz trzeci złożono wniosek o rejestrację Towarzystwa Tatrzańskiego w Katowicach. Po trzech latach oczekiwań wreszcie 9 grudnia 1988 r. Towarzystwo Tatrzańskie z siedzibą w Katowicach zostało zarejestrowane.

                Dnia 8. 01. 1989 r. w Katowicach odbyło się spotkanie założycielskie, które dokonało Wyboru Tymczasowego Zarządu Towarzystwa Tatrzańskiego. Prezesem został Wiesław Lewandowski z Katowic a wiceprezesami: Maciej Mischke i Tomasz Weber z Krakowa oraz Bronisława Nabzdyk z Opola. TZ TT miał przygotować i zorganizować I Zjazd Delegatów Towarzystwa Tatrzańskiego. Na I zebraniu TZ TT w Katowicach w dniu 11 marca 1989 r. powołany został Oddział TT w Chrzanowie. Gdy akces do nowo powstałego Oddziału TT wyraziło 35 członków założycieli, w dniu 14 września odbyło się w obecności 22 członków I Walne Zgromadzenie Oddziału TT w Chrzanowie, które wybrało władze w następującym składzie:

 

Zarząd:

Prezes                               Stanisław Trębacz

Wiceprezes                       Andrzej Piądłowski

Sekretarz                          Zygmunt Jeleń

Skarbnik                           Marceli Mzyk

Członek                            Marian Mąsiorski

Członek                            Zdzisław Wołos

Członek                            Zdzisław Zieliński

Członek                            Piotr Majcherczyk

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący              Tadeusz Dębiec

Z-ca przewod.                  Maria Błahuta

Sekretarz                           Maria Gałka

 

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący            Wacław Kaczanowski

Sekretarz                       Jadwiga Zielińska

Członek                         Andrzej Górecki

 

Delegatami na I  Zjazd TT zostali wybrani:

Stanisław Trębacz

Andrzej Piądłowski

Tadeusz Tomaszkiewicz

Wacław Kaczanowski - rezerwa

Andrzej Strzelichowski - rezerwa

 

                I Zjazd TT odbył się 7. 10. 1989 r. w Zakopanem w willi „Oksza”, na którym przywrócono nazwę Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Prezesem wybrano Macieja Mischke, który pełnił swoją funkcję przez 3 następne kadencje. Do ZG PTT wybrano Andrzeja Piądłowskiego i Stanisława Trębacza, który był w tych władzach przez 6 kolejnych kadencji.  Do  Sądu Koleżeńskiego wybrano  Wacława Kaczanowskiego.

                Pierwszą zorganizowaną imprezą była wycieczka w dniu 22. 10. 1989 r. na Magurkę Wilkowicką z udziałem 10 osób. Natomiast pierwszą prelekcję z przeźroczami w dniu 20. 03. 1990 r. poprowadził Edward Moskała na temat „Wkład PTT w kulturę turystyki górskiej”.

                Bardzo ważnym wydarzeniem dla Oddziału PTT był dzień 22. 05. 1990 r., gdy gościliśmy prezesa ZG PTT Macieja Mischke, który wręczył legitymacje i odznaki PTT 27 członkom Oddziału i wygłosił odczyt pt. „PTT wczoraj i dziś”. Dzięki dotacjom z UM w Chrzanowie poszerza się działalność statutowa Oddziału przez zorganizowanie coraz większej ilości wycieczek i prelekcji. Zwiększa się stopniowo stan osobowy Oddziału. Od 1992 r. corocznie na zakończenie sezonu turystycznego organizowany jest tradycyjny „Opłatek”.

                Działalność statutowa utrwalona zostaje w przeźroczach i w kronikach. W 10 tys. przeźroczy zarejestrowałem historię ostatnich 18 lat. Pierwszym kronikarzem została Jadwiga Zielińska, która w tomach I – IV przedstawiła działalność Oddziału od 1992 – 1996 r. Dalszą działalność kronikarską kontynuuje i rozwija,  poprzez stosowanie odpowiednich programów komputerowych, Lidia Witkowska. W wyniku jej działalności powstały bogate kroniki od V do XX tomu. Włączenie się do prac Zarządu Oddziału Anny Machowskiej spowodowało wzrost ilości młodzieży wśród członków PTT. Z jej inicjatywy powstały szkolne Koła PTT w SP 3 i w I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. Między innymi dzięki temu w 1997 r. Oddział PTT w Chrzanowie osiągnął apogeum swoich członków – 103 osoby. Dzięki młodzieży wzrosła 2-krotnie ilość turystów na wycieczkach i ponad 4-krotnie ilość słuchaczy na prelekcjach.

                Od stycznia 1997 r. Oddział wydaje kwartalnik „Orzeł Skalny”, w którym odnotowane są wszystkie imprezy organizowane przez Oddział PTT i ZG PTT. Ponadto w kwartalniku zamieszczamy artykuły znakomitych autorów ze świata nauki (UJ, PAN, PAT, AGH, TPN), podróżników, duchownych i itp. Kwartalnik wydawany jest dzięki reklamom sponsorów w edycji kolorowej i czarno-białej.

                Stałą imprezą turystyczną, organizowaną od 1994 r., jest „Zimowe wejście na Babią Górę” na początku grudnia. Ważne było zorganizowanie 7 Obozów Wysokogórskich w Tatrach Słowackich. Istotnym elementem tych obozów jest wejście na Gierlach. Zdobywcy tego szczytu stają się członkami „Klubu Gierlach”, do którego należy 31 turystów z 33 wejściami. Oddział PTT w Chrzanowie był dwukrotnie organizatorem ogólnopolskich spotkań Oddziałów z całego kraju, na których miały miejsca posiedzenia ZG PTT. Było to w dniach 21 – 24. 04. 1994 r. w Czorsztynie -Nadzamczu w willi „Marychna” oraz w dniach 15 – 18. 05. 1997 r. w Szczawnicy w DW „Maria”. Braliśmy też udział w 5 ogólnopolskich spotkaniach Oddziałów. Ważnym wydarzeniem był dzień 19 lutego 1997 r., w którym zorganizowaliśmy w sali teatralnej fetę dla „Króla Himalajów” – Krzysztofa Wielickiego, 5. zdobywcy na świecie wszystkich 14 ośmiotysięczników. Nasz gość wystąpił ze wspaniałą prelekcją, zapoznając 750-osobową widownię z tymi  najwyższymi szczytami. Dominującą w naszej działalności jest organizacja prelekcji z wybitnymi „Ludźmi Gór”, na które udało się nam zaprosić wybitne osobowości ze świata nauki, ze świata himalaizmu oraz ze świata podróżników i przewodników.

                Godnym odnotowania jest fakt mojego 100 %uczestnictwa we wszystkich zebraniach ZG PTT oraz bardzo aktywny nasz udział  w 8 Dniach Gór i w 3 Konferencjach Programowych. W poszczególnych 6 kadencjach skład Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego ulegał znaczącej zmianie, natomiast funkcję prezesa nieprzerwanie pełnił Stanisław Trębacz. Najdłuższy okres pracy we władzach Oddziału, na różnych funkcjach, pełnił i nadal pełni Jan Poręba, za co składam mu serdeczne podziękowanie.    

Stanisław Trębacz