Sadzenie drzew z SKK PTT 14.04.2023r. PDF Drukuj Email

Akcja sadzenia drzew z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim Oddziałem w Chrzanowie   W piątek, 14 kwietnia 2023 roku, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Nadleśnictwem Chrzanów zorganizowało akcję sadzenia drzew. Uczestnikami akcji byli członkowie i Szkolnych Kół Krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie. Tym razem Nadleśnictwo przygotowało sadzonki sosny. Wspólnymi siłami udało nam się zasadzić 500 sztuk. Pracownik nadleśnictwa - Pani Anna Rejdych oraz prezes PTT Remigiusz Lichota, omówili technikę sadzenia drzew, sposoby rozmieszczania gatunków na uprawie, określili, na jaką głębokość ma być wysadzony materiał oraz poinstruowali, jak bezpiecznie wykonywać pracę. Akcja zorganizowana została również dlatego, gdyż wyobrażenie ludzi na temat pracy leśnika jest niewielkie. Większość kojarzy ten zawód wyłącznie ze ścinką drzew, czasem z sadzeniem lasu. Dzięki takim pracom w terenie można dowiedzieć się więcej na temat ochrony drzewostanu, ochrony przeciwpożarowej, a także gospodarki leśnej. Ponad 120 uczestników mogło na własne oczy zobaczyć, jak wiele czasu i pracy wymaga posadzenie jednego drzewa i pomyśleć nad tym jak długo ono rośnie. Większość uczestników sadziło las po raz pierwszy. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie akcje powinny być organizowane, aby jeszcze bardziej uświadamiać ludzi o tym, jak ważnym elementem ekosystemu są drzewa. Dziękujemy Nadleśnictwu Chrzanów za pomoc w organizacji akcji sadzenia drzew oraz patronom medialnym: Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” oraz Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej za relację medialną z akcji.


                                    Remigiusz Lichota

>>> Relacja "ChTvL" >>>