Sprawy członkowskie PDF Drukuj Email

Składka członkowska roczna na 2024 rok wynosi:

* NORMALNA -> 50

* EMERYCI, RENCIŚCI, STUDENCI i UCZNIOWIE (do lat 26)                                      -> 35

* MŁODZIEŻ SZKOLNYCH KÓŁ PTT, MŁODZIEŻ do lat 8, INWALIDZI I i II gr -> 15

Składkę członkowską można wpłacić w biurze PTT Oddziału w Chrzanowie, ul.Sokoła 24/108 lub przelewem na konto PTT Oddziału w Chrzanowie

Z TYTUŁEM WPŁATY: 

„SKLADKA CZLONKOWSKA 2024”

na numer konta Oddziału 

81 1020 2384 0000 9202 0050 1601


Opłacona składka obniża koszt udziału w wycieczkach.

PROSIMY O NIE ŁĄCZENIE WPŁAT SKŁADKOWYCH PŁACONYCH PRZELEWEM Z INNYMI PRZELEWAMI (ZA WYCIECZKI, KSIĄŻECZKI, ODZNAKI itp.)

INFORMUJEMY TEŻ NASZYCH BYŁYCH CZŁONKÓW, KTÓRZY NIE OPŁACALI SKŁADEK OD KILKU LAT, ŻE MOGĄ TO UCZYNIĆ PONOWNIE, WPŁACAJĄC TYLKO SKŁADKĘ ZA BIEŻĄCY ROK BEZ KOSZTÓW DODATKOWYCH.


Aby zostać członkiem PTT Oddziału w Chrzanowie należy:

1. zapoznać się ze statutem Towarzystwa >>>

2. wypełnić deklarację plus ew. zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku Szkolnych Kół PTT lub nieletnich:

deklaracja członkowska

zgoda rodziców lub opiekunów dla członków SKK PTT

zgoda rodziców lub opiekunów dla nieletniego członka oddziału


Deklaracje w formie papierowej są dostępne też w biurze oddziału. 

Dane osobowe podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w bazie danych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Mam prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia.

3. załączyć 1 zdjęcie do legitymacji

4. wypełnione deklaracje wraz ze zdjęciem należy złożyć w biurze oddziału w Chrzanowie, ul.Sokoła 24/108

5. opłacić składkę członkowską i wpisowe w biurze oddziału w Chrzanowie, ul.Sokoła 24/108 lub przelewem na konto PTT Oddziału w Chrzanowie

Z TYTUŁEM WPŁATY: 

„WPISOWE i SKLADKA CZLONKOWSKA 2024”

na numer konta Oddziału

81 1020 2384 0000 9202 0050 1601  


wg odpowiedniej kwoty:


* NORMALNA

75 zł (skł.członkowska 50 zł + wpisowe 25 zł)


* EMERYCI, RENCIŚCI, STUDENCI i UCZNIOWIE (do lat 26)

52,50 zł (skł.członkowska 35 zł + wpisowe 17,50 zł)


* MŁODZIEŻ SZKOLNYCH KÓŁ PTT, MŁODZIEŻ do lat 8, INWALIDZI I i II grupy

15 zł (składka członkowska 15 zł)